GDPR

GDPR

Malliga Fötter i Malmö AB bedriver verksamhet i enlighet med GDPR – Dataskyddsförordningen

Vilka typer av information samlar vi in?

När du kommer till mig på behandling lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, adress, telefonnummer samt om du har diabetes och om du tar blodförtunnande läkemedel. För kunder som beställt fotvård via Benify och Söderberg & Partners får jag även tillgång till mailadress.

Hur används informationen?

Dina kontaktuppgifter behöver jag för att kunna komma i kontakt med dig i ärenden som gäller din behandling, vid eventuella av- och ombokningar eller annan information från min sida.

Informationen om eventuell sjukdom samt medicinering samlar jag in för att kunna utföra en behandling på ett säkert och tryggt sätt både för mig och för dig som kund.  På journalkorten förs även journal gällande behandlingen du varit på hos mig, för att veta vad som behandlats och kunna jämföra vid nästa behandlingstillfälle.

Jag sprider ingen information om dig som kund vidare till något marknadsförande företag eller privatperson. All information du lämnar till mig är för att jag ska kunna göra en bra och riskfri behandling, samt att kunna komma i kontakt med dig vid eventuella av- och ombokningar. Däremot kommer jag inte att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

Jag är även leverantör till företag som administrerar friskvård från arbetsgivare: Benify och Söderberg & Partners. Till dessa tjänster samlas dina personuppgifter in, för att kunna identifiera att det är du som kommer på den behandling som din arbetsgivare betalar för.

Lagring och hantering av uppgifter

De uppgifter som du lämnat när du kommer till mig som kund på behandling lagras i ett låsbart journalskåp i pappersform hos mig på kliniken (journalkort med kontaktuppgifter och behandlingsjournal).

På beställningar från Benify och Söderberg & Partners står dina kontaktuppgifter: namn, adress, mailadress, telefonnummer, födelsedatum, beställd behandling samt arbetsgivare. Dessa beställningar lagras hos mig för att se att en behandling är betald.

Önskar du att ditt journalkort med kontaktuppgifter raderas, vänligen kontakta mig på info@malligafotter.se eller telefon 040-23 25 12 så raderar jag dina uppgifter.

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor.